Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 14 - 2021 -

Nawigacja

2021

14

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie

do góry