Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 13 - 2021 -

Nawigacja

2021

13

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające obwieszczenia w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

do góry