Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 11 - 2021 -

Nawigacja

2021

11

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

do góry