Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 10 - 2021 -

Nawigacja

2021

10

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

do góry