Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 9 - 2021 -

Nawigacja

2021

9

Autor : Prezesa Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

do góry