Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 8 - 2021 -

Nawigacja

2021

8

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

do góry