Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 7 - 2021 -

Nawigacja

2021

7

Autor : Prezesa Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. otrzymały zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry