Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 3 - 2021 -

Nawigacja

2021

3

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

do góry