Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2 - 2021 -

Nawigacja

2021

2

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

do góry