Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 1 - 2021 -

Nawigacja

2021

1

Autor : Prezesa Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry