Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2020 -

Nawigacja

2020

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. sierpień 2020 05.08.2020 05.08.2020
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. sierpień 2020 06.08.2020 06.08.2020
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 października 2020 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. październik 2020 16.10.2020 16.10.2020
14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. otrzymały zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać październik 2020 16.10.2020 16.10.2020
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać październik 2020 16.10.2020 16.10.2020
16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 października 2020 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. październik 2020 19.10.2020 19.10.2020
17 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. listopad 2020 19.11.2020 19.11.2020
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. grudzień 2020 03.12.2020 03.12.2020
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. grudzień 2020 22.12.2020 22.12.2020
20 Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar styczeń 2021 07.01.2021 31.12.2020

Wybierz Strony

do góry