Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 9 - 2020 -

Nawigacja

2020

9

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry