Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 7 - 2020 -

Nawigacja

2020

7

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie utworzenia i zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

do góry