Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 6 - 2020 -

Nawigacja

2020

6

Autor : Prezes Głownego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

do góry