Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 5 - 2020 -

Nawigacja

2020

5

Autor : Prezes Głownego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry