Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 3 - 2020 -

Nawigacja

2020

3

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Główny Urząd Miar z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry