Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2 - 2020 -

Nawigacja

2020

2

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

do góry