Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 1 - 2020 -

Nawigacja

2020

1

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych oraz zmiany w decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.

do góry