Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 10 - 2019 -

Nawigacja

2019

10

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 września 2019 r.w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

do góry