Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 8 - 2019 -

Nawigacja

2019

8

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmian w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r

do góry