Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 7 - 2019 -

Nawigacja

2019

7

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry