Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 5 - 2019 -

Nawigacja

2019

5

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry