Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 3 - 2019 -

Nawigacja

2019

3

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

do góry