Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 1 - 2019 -

Nawigacja

2019

1

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

do góry