Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2018 -

Nawigacja

2018

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. maj 2018 24.05.2018 24.05.2018
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. czerwiec 2018 08.06.2018 08.06.2018
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. czerwiec 2018 08.06.2018 08.06.2018
14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2018 13.07.2018 13.07.2018
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. sierpień 2018 07.08.2018 07.08.2018
16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wrzesień 2018 28.09.2018 28.09.2018
17 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wrzesień 2018 28.09.2018 28.09.2018
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wrzesień 2018 28.09.2018 28.09.2018
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wrzesień 2018 28.09.2018 28.09.2018
20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wrzesień 2018 28.09.2018 28.09.2018

Wybierz Strony

do góry