Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 10 - 2018 -

Nawigacja

2018

10

Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

do góry