Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 9 - 2018 -

Nawigacja

2018

9

Autor : Prezes Głównego Urzędu Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

do góry