Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 7 - 2018 -

Nawigacja

2018

7

Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

do góry