Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 6 - 2018 -

Nawigacja

2018

6

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

do góry