Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 5 - 2018 -

Nawigacja

2018

5

Autor : Główny Urząd Miar
Opublikowane przez : Agnieszka Goszczyńska

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

do góry