Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 25 - 2016 -

Nawigacja

2016

25

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania

do góry