Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 21 - 2016 -

Nawigacja

2016

21

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania

do góry