Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 15 - 2016 -

Nawigacja

2016

15

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Pliki do pobrania

do góry