Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 14 - 2016 -

Nawigacja

2016

14

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Pliki do pobrania

do góry