Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 12 - 2016 -

Nawigacja

2016

12

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r

Pliki do pobrania

do góry