Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 9 - 2016 -

Nawigacja

2016

9

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać

Pliki do pobrania

do góry