Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 4 - 2016 -

Nawigacja

2016

4

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pliki do pobrania

do góry