Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2015 -

Nawigacja

2015

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
21 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015
22 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r.w sprawie utworzenia lub zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015
23 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015
24 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015
25 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r.w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015
26 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 23.10.2015
27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. 23.10.2015
28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. 23.10.2015
29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia lub zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. 23.10.2015
30 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. 23.10.2015

Wybierz Strony

do góry