Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2015 -

Nawigacja

2015

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 05.05.2015
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 05.05.2015
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 05.05.2015
14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie utworzenia lub zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 05.05.2015
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 05.05.2015
16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 05.05.2015
17 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 14.05.2015
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 06.08.2015
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r.w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015
20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. 06.08.2015

Wybierz Strony

do góry