Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 11 - 2015 -

Nawigacja

2015

05.05.201511

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Pliki do pobrania

do góry