Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2013 -

Nawigacja

2013

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. 30.04.2013
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. 30.04.2013
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji 30.04.2013
14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. 30.04.2013
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. 30.04.2013
16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. 30.04.2013
17 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. 08.05.2013
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 04.07.2013
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 24.07.2013
20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. 24.07.2013

Wybierz Strony

do góry