Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 8 - 2013 -

Nawigacja

2013

28.01.20138

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Pliki do pobrania

do góry