Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 6 - 2013 -

Nawigacja

2013

28.01.20136

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Pliki do pobrania

do góry