Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 8 - 2012 -

Nawigacja

2012

02.04.20128

Autor : Główny Urząd Miar

Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Krakowie

Pliki do pobrania

do góry