Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 5 - 2012 -

Nawigacja

2012

23.03.20125

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pliki do pobrania

do góry