Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 4 - 2012 -

Nawigacja

2012

23.03.20124

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pliki do pobrania

do góry