Nawigacja

EURAMET

EURAMET

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

EURAMET e.V. jest europejską Regionalną Organizacją Metrologiczną, działającą w dziedzinie tzw. metrologii naukowej i przemysłowej. Powstał w 2007 r. z EUROMET-u – Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Wzorców Jednostek Miar. Inauguracja działania nowej organizacji odbyła się 11 stycznia 2007 r. w Berlinie. Obecnie (stan na marzec 2018 r.) w skład EURAMET-u wchodzi 37 państw członkowskich oraz Komisja Europejska.nowe logo EURAMET

EURAMET koordynuje współpracę Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI) w Europie w takich obszarach, jak: badania w dziedzinie metrologii, spójność pomiarowa z jednostkami SI, międzynarodowe uznanie państwowych wzorców pomiarowych i związanych z nimi możliwości wzorcowania i pomiarów (CMC) deklarowanych przez członków organizacji oraz transfer wiedzy i wymiana doświadczeń.

EURAMET jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację europejskich programów badawczych, współfinansowanych przez Unię Europejską, czyli Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie Metrologii (EMRP) i Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii (EMPIR), które mają na celu wzmocnienie współpracy europejskich instytucji metrologicznych z instytucjami naukowymi i przemysłem, w ramach wspólnych projektów badawczych.

EURAMET koordynuje też powstanie Europejskich Sieci Metrologicznych, nowego projektu mającego na celu zrównoważony rozwój europejskiej metrologii. ESM mają w założeniu stanowić zrzeszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych oraz Instytutów Desygnowanych z różnych krajów członkowskich EURAMET, prowadzących badania z różnych dziedzin w ramach sieci.

Przedstawicielem Polski w EURAMET, a zarazem członkiem tej organizacji jest Główny Urząd Miar jako NMI. Członkami stowarzyszonymi są dwie Instytucje Desygnowane: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (INTiBS) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Przedstawiciele GUM działają we wszystkich GUM uczestniczy łącznie w 12 Komitetach EURAMET (w 10 komitetach technicznych i 2 ogólnometrologicznych - w komitecie ds. jakości i komitecie ds. metrologii interdyscyplinarnej), a także w 16 Podkomitetach, biorąc udział w pracach badawczych, porównaniach wzorców pomiarowych, zapewnieniu spójności pomiarowej oraz w transferze wiedzy. Dzięki aktywnemu udziałowi w pracach komitetów, przedstawiciele urzędu mają wpływ na wypracowanie wspólnego stanowiska, co do działalności komitetów, procedur prowadzenia porównań, a także co do metod realizacji postanowień CIPM MRA. Coroczne spotkania członków komitetu dają możliwość zapoznania się z nowymi teoriami i rozwiązaniami w dziedzinie wzorców i metod pomiarowych; są także okazją do przedstawienia osiągnięć i prac prowadzonych w GUM.

 

do góry