Jakie przyrządy podlegają zatwierdzeniu typu?

Autor : Andrzej Lewicki
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zatwierdzeniu typu podlegają następujące rodzaje przyrządów pomiarowych:

przyrządy do pomiaru objętości:

1) zbiorniki pomiarowe do cieczy zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy;

2) drogowe cysterny pomiarowe;

3) beczki metalowe;

przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

4) przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym:

 a) radarowe,

 b) laserowe,

 c) prędkościomierze kontrolne;

5) wykresówki do urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych;

6) urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe;

przyrządy do pomiaru gęstości:

7) gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kg/m3 do 2000 kg/m3;

8) gęstościomierze zbożowe:

 a) użytkowe 20 L, 1 L i ¼ L;

 b) wzorcowe 20 L;

9) aerometry szklane – alkoholomierze i densymetry do alkoholu;

przyrządy do pomiaru ciśnienia:

10) manometry do opon pojazdów mechanicznych;

przyrządy do pomiaru masy:

11) wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;

przyrządy do pomiaru wielkości akustycznych:

12) mierniki poziomu dźwięku.