Nawigacja

Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne

Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne

Autor : Zbigniew Ramotowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Czym są Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne?

Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne są ciałami doradczymi Prezesa GUM i działają na podstawie jego decyzji.
Do składu poszczególnych Zespołów dołączyły i będą nadal dołączać osoby związane zarówno z przemysłem, jak i ze światem nauki.

Główne oczekiwanie związane z powołaniem zespołów dotyczy nie tylko ich zaangażowania w powstanie strategii rozwoju polskiej metrologii, ale też wymiany doświadczeń i integracji środowiska metrologicznego, a przede wszystkim korzyści dla polskiej gospodarki.

Podczas pierwszego spotkania zaproszeni goście zwracali uwagę na:

  • konieczność uproszczenia procedur dla przedsiębiorców, które obecnie są czasochłonne i kosztowne,
  • otwarcie się GUM na współpracę z przemysłem, przy czym podkreślano fachowość pracowników Urzędu,
  • potrzebę stworzenia krajowego instytutu metrologicznego, współpracującego z przemysłem, na wzór PTB,
  • wytwarzanie przez GUM wzorców i położenie większego nacisku na opracowywanie metodyki pomiarowej,
  • potrzebę zmiany przepisów, mając na myśli ich uproszczenie, a także szersze wykorzystanie rozwiązań informatycznych,
  • informowanie o zmieniającym się prawie, zarówno krajowym, jak też w zakresie zobowiązań wynikających z dyrektywy MID,
  • podjęcie kroków mających na celu rozwój kultury metrologicznej w przemyśle,
  • publikowanie wyników prac poszczególnych zespołów.
Data Miejsce Zespół, grupa

Harmonogram najbliższych spotkań Zespołów

21.02, godz. 12:30 Warszawa, GUM, sala 10B

Spotkanie grupy roboczej ds. kas rejestrujących (GR9) w ramach KZM ds. regulacji rynku (KZM6)

Temat: "Koncepcja badań kas rejestrujących"

 

 

 

Do pobrania:

 

Powołanych zostało siedem Zespołów (w nawiasach mailowe adresy kontaktowe do sekretarzy poszczególnych Zespołów):

Kontakt ogólny do Koordynatora Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych: zespoly@gum.gov.pl.

do góry