Ta strona używa COOKIES.  Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję

lupa
Znajdujesz się w: STRONA GŁÓWNA > Ocena zgodności > Dyrektywa NAWI - wagi nieautomatyczne Wstecz

Dyrektywa NAWI - wagi nieautomatyczne

Każda waga nieautomatyczna wprowadzona do obrotu lub użytkowania po dniu 1 maja 2004 r. i stosowana do określania masy:

  • w obrocie handlowym,
  • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat,
  • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
  • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
  • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach,
  • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
  • przy paczkowaniu towarów,

powinna być poddana ocenie zgodności z wymaganiami i przy wykorzystaniu procedur oceny określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), które wdraża do prawodawstwa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (ex 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r.) w sprawie wag nieautomatycznych.

Na wadze nieautomatycznej poddanej ocenie zgodności powinny znajdować się następujące oznaczenia:

  • znak CE,
  • dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta,
  • zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną czarną literą „M”. 

Do wagi nieautomatycznej poddanej ocenie zgodności powinna być dołączona deklaracja zgodności z dyrektywą 2009/23/WE lub wdrażającym ją ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wystawiona przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela). 

Powyższe oznaczenia wraz z deklaracją zgodności zastępują cechę legalizacji pierwotnej i świadectwo legalizacji pierwotnej, stosowane przed dniem 1 maja 2004 r.

Ocenę zgodności wag nieautomatycznych z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywie 2009/23/WE (NAWI) prowadzi Główny Urząd Miar oraz Okręgowe Urzędy Miar. Instytucje te w następstwie udzielonych autoryzacji przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.), uzyskały z dniem 7 maja 2004 r. status jednostek notyfikowanych.

Jednostki notyfikowane do oceny zgodności wag nieautomatycznych funkcjonujące w Polsce

 

Główny Urząd Miar

-

1440

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

-

1441

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszcz

-

1442

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

-

1443

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

-

1444

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

-

1445

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

-

1446

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

-

1447

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

-

1448

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

-

1449

 

Jednostki te wykonują ocenę zgodności wag nieautomatycznych według procedur oceny zgodności opisanych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. i określonych w zakresach notyfikacji.

 

Tekst dyrektywy NAWI (PDF)

Oznaczenia na wagach nieautomatycznych poddanych ocenie zgodności – informacje szczegółowe 

Informacja o sposobie uwzględniania przyspieszenia ziemskiego podczas legalizacji wag więcej (PDF)

Informacja dotycząca dużych wzorców masy (PDF)

© GUM 2012   /   Mapa strony   /   Created by InteliSoft